Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs Andra Största Parti!

 • SENTIO FEBRUARI

  Av Teddy Nilsson den 21 februari, 2018
  0

 • Årsmöte 2018

  Av Teddy Nilsson den 28 januari, 2018
  0

  Årsmöte 2018 SD Svalöv

  SD Svalöv har idag lagt år 2017 till handlingarna och fortsätter med ny energi på valåret 2018. Det välbesökta årsmötet leddes med trygga klubbslag av mötesordförande Fredrik Ottesen från SD Eslöv, och noterades med säker hand av Linda Lindberg numera från SD Helsingborg. Valberedningens olika förslag visade sig vara välförankrade och röstades samtliga igenom enhälligt.

  Teddy Nilsson omvaldes till ordförande för sjätte gången. Kim Hellström avancerar och blir vice ordförande och kassör. Ingrid Ekström blir 2:e vice ordförande och övertar också sekreteraruppdraget  i partiföreningen. Övriga valda till styrelseuppdrag är; Andrej Nilsson, Rene Olsson, Fredrik Ros, Jenny Ulvin, Bo Persson och Mats Hannander. Vi gratulerar dem alla och önskar dem lycka till med sitt arbete under 2018.

  Mötet avslutades med att tacka Fredrik Ottesen och Linda Lindberg för sina insatser. Linda avtackades även för sina föreningsinsatser under 2013- 2017 i  SD Svalöv, detta med blommor och gåva. Därefter intogs en gemensam smörgåstårtsbuffe med kaffe.

   

 • Gott Nytt År

  Av Teddy Nilsson den 31 december, 2017
  0

   

   

 • God Jul 2017

  Av Teddy Nilsson den 23 december, 2017
  0

 • Viktigt meddelande!!

  Av Teddy Nilsson den 21 december, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE!!

  Vi sverigedemokrater vill göra ett klarläggande i fråga om våra ställningstaganden och val. Rörande den politiska minoritetens ageranden ifråga om KC Stefan Larssons tjänsteutövande, Paul Ekelunds anställningsförfaranden och den eskalerande chefslönestegring, som minoriteten skapat.

  Vår uppfattning är att den socialdemokratiska arbetarkommunen har allvarliga organisationsstrukturella problem. Händelseförloppet har oavsett fullmäktiges ordförande Karl Erik Kruses (S), ordföranden Anders Svärds (S) m.fl. digitala och mediala uttalanden startats med ett socialdemokratiskt arbetakommunsmandat och i kollaboratörssamförstånd med deras politiska kommunalrådspartners Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L).

  Vi sverigedemokrater är övertygade om att KC Stefan Larsson inte har haft anledning att ifrågasätta att uppdraget han tilldelades av KSO Birgitta Jönsson (S) skulle vara utan minoritetens fulla stöd. Möjligen skulle Larsson med lite längre anställningstid i Svalövs kommun kunnat förutse delar av detta händelseförlopp. Däremot anser vi att Paul Ekelund som fd HR-chef borde kunnat förutse exakt vad lönefrågorna skulle trigga igång inom vår kommunala förvaltning. Eftersom han personligen hanterat tidigare konsekvenser av lönestegring och löneglidning i Svalövs kommun.

  Oavsett händelser och handlingar är det mycket oroande att (S) nu visar sig helt sakna omdöme i fråga om att hantera anställd personal när de blandar politik och arbetsmiljö. Detta visar på stor okunnighet inom det kommunala arbetsgivaransvaret i dessa frågor.

  I ärendena rörande KC Stefan Larssons delegationsrätt och utövande, så röstade vi sverigedemokrater för att detta skall djupgranskas av en extern part utan tidigare samröre med vår förvaltning. Vi röstade för att ärendet om kommunchefens beslutanderätt skulle återremitteras då yrkandet från (C) visade både i text och uttalanden på stor okunskap om möjliga konsekvenser om KC skulle anse sig oförmögen efter beslutet att utföra sitt arbetsmiljöansvar och lämna tillbaks detta förordnande till kommunstyrelsen.

  Vi sverigedemokrater vill med detta PM tydligt meddela att vi anser (S) rejält ha skadat vår kommuns anseende som arbetsgivare och är skyldiga berörda en stor ursäkt. Vi anser att det funnits stora förvaltningsbrister långt innan KC Stefan Larssons tillträde i kommunen, då minoriteten tvingar fram denna expresshantering i samtliga händelser. Vi anser att en personalchef med mer än 10 år inom vår förvaltning borde kunnat förutse vilken situation man skulle hamna i med självskapad löneglidning. Vi anser att  (S, M, L) alla helt ogenerat använder Birgitta Jönsson som en spelbricka för egen vinning, nu när det knakar i kollaboratörsbordet och att även (Fi) likt (C) i ärendet visade på stor okunskap i konsekvensanalys.

  Att nu också (V) likt andra helt utan faktakunskap startat ett tjänstemannadrev i sociala medier är även detta beklämmande.

  Beakta att alla dessa partier pratar stort om allas lika värde i andra sammanhang. Men nu när partipiskor, känslor och Jante knackar på dörren, så gäller visst inte värdet riktigt alla ändå.

  Svalöv behöver politik för alla sina anställda.

  Svalöv behöver SD!

  Ordf, Teddy Nilsson (SD)

  Oppositionsråd Svalövs kommun

SD TV