Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs Andra Största Parti!

 • Smakar gott

  Av andrej den 7 juni, 2018
  0

 • EhrXZSFqsiA.jpg

  Intervju med Thomas Morell och Peter Lundgren

  Av Admin den 5 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraternas nya yrkestrafikpolitiske talesperson Thomas Morell berättar om sina viktigaste frågor.

 • kbfjWYph-Ig.jpg

  Thomas Morell – Ny yrkestrafikpolitisk talesperson för SD

  Av Admin den 5 juni, 2018
  0

  Tillsammans med Europaparlamentarikern Peter Lundgren presenterade Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas nya yrkestrafikpolitiska talesperson, Thomas Morell. Morell är sakkunnig expert på Sveriges åkeriföretag och har tidigare jobbat som trafikpolis.

 • PM angående ogräsannons

  Av Teddy Nilsson den 4 juni, 2018
  0

  PM

  Vår kommentar till drevet angående vår ogräsannons i tidningen Svalövsbygden.

  Vi från SD Svalöv blir mycket illa berörda när vi påtvingas rasistiska epitet i våra försök att förmedla en medborgarförankrad och bred politik. När vi nu gör en satsning på specifikt område som gata & park, så väljer externa ordförvrängare att göra om vår lokala fråga till något som inte är relevant. Vi satsar på kommunens utemiljöer och tänker inte låta någon extern part förstöra vår goda intention med annonsen. Vi har och kommer att ha ett stort fokus på detta, oavsett vilka nidbilder våra motståndare försöker måla upp.

  Nedan följer lite utkast och text från önskade satsningar inom området sedan tidigare år.
  Media som följt oss här lokalt vet också vilket stort fokus vi och specifikt jag har haft på återställningar och mark efter bla våran fiberutbyggnad.
  Vilket går att hämta från diverse lokalartiklar, om viljan finns.

  Nedan följer några historiska satsningar från oss om underhåll och ogräs, pga den tråkiga tolkning som gjorts av vår annonskampanj, om ökat kommunalt underhåll.

   

  Punkt från våran folderkampanj 2016

  # Ökad skötsel av vår gemensamma allmännytta och kommunala vägar.

  I vår Budget 2016 satsar vi mer på park och natur än övriga partier.

  Tilläggsyttrande budget 2016

  #I Budget 2016 gjordes ett tilläggsyrkande om 1250 tkr till detsamma när våran budget föll.

  Budget 2017 fick vi se ett ökat anslag, vilket inte givit önskad effekt och vi har således fortsatt driva på om underhållsöversynen.

   

  I budget 2018 ansåg vi därav det viktigt att åter belysa frågan med ett än större stycke i budgeten.

  Från sidan 5 i SD budget 2018

  ”För att bryta den kapitalförstörande underhållbristen på gemensamma

  anläggningstillgångar i kommunen ser vi ett stor behov av ekonomisk prioritering

  på detta område framöver. Det gäller såväl våra grönområde, gång och cykelvägar

  som trottoarer och kommunala vägar med stor underhållsskuld som bara ökar.

  Med den senaste tidens satsning på fiberutbyggnad, ser vi ett stort behov av

  översyn av det kommunala gräv-tillståndshanteringen, då detta har gjorts i stort

  sätt helt utan garantikrav. Vi kommer förmodligen under många år framöver leva

  med konsekvenserna av en naiv politisk styrning”

  Samt satsning i text sid 11

  ”Ökar anslaget med 900tkr för utökad skötsel av gata-park”

  Därav har vi för avsikt att också fortsättningsvis driva underhållsfrågan i kommunen under valår 2018 och kan inte låta några illasinnade fakenews inlägg i bloggar och på twitter stoppa en rak, ärlig och medborgarförankrad politik i Svalövs kommun.

  Mvh/


  Teddy NilssonOrdförande SD Svalöv

SD TV