Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • 555 dagar av framgång

  Av andrej den 13 februari, 2021
  0

 • Vänsterblocket förstår inte näringslivet

  Av andrej den 30 januari, 2021
  0

  I en lokal debattinsändare i Skånska dagbladet beklagar sig Svalövs-vänstern genom Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Ripa (Fi) och David Lenander (V) över deras eget oförstånd och ovilja att förstå den utveckling som Sverigedemokraterna Svalöv vill verkställa så att Svalövs kommun ska kunna bli en stark nod för teknologiskt utveckling och en central punkt för nyskapande och kunskap.

  Partierna nämner i debattartikeln att de inte har något svar på hur utvecklingsbolaget ska bidra till målen som anges i punkt två, samtidigt som de förstår vidden av Svalövs utvecklings AB eftersom de senare i artikeln sätter det hela i relation till Volvo och Saab. Det må vara så att vänsterblocket med det lilla förtroende de är tilldelade av kommunens invånare inte har hopp om att Sverigedemokraterna kommer ro i land vad som planeras, men att ifrågasätta hur detta skulle kunna vara bra för Svalöv samtidigt som man jämför projektet med nämnda bil-jättar talar nog mer för deras oärlighet än deras okunskap. Jämförelsen de gör är helt korrekt även om deras slutsatser är trångsynta. Det undgår inte någon vilken enorm framgång det är för Svalöv på så väl individ som företags-nivå när utvecklingsbolaget är igång och kan hjälpa Svalöv att växa så väl nationellt som internationellt.

  Vidare ställer de frågan om kommunen ska gynna enskilda näringsidkare, och som de flera gånger tidigare fått det förklarat för sig handlar det inte om att kommunen ska gynna något specifikt företag utan att möjliggöra för teknikföretag att samarbeta och utveckla lösningar för framtiden inom Svalöv, något som både sätter Svalöv på kartan men även möjliggör för nya arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter.

  Sist men inte minst, så tycker Sverigedemokraterna i Svalöv att all utveckling som bidrar till något i kommunen och till dess invånares framtid, är positivt. Det gäller Ring Knutstorp likväl som Söderåsens nationalpark. Det dessa tre populistpartier gör ett försök till, är en jämförelse som är lika korkad som att fundera över om vänster eller höger lunga är viktigast.

  Teddy Nilsson (SD)
  Kommunstyrelsordförande
  Svalövs kommun

 • God jul önskar SD Svalöv

  Av andrej den 23 december, 2020
  0

SD TV