Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna | Sida 2

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • Brandmannatest

  Av andrej den 18 september, 2018
  0


  Idag har representanter ifrån Svalövs politiken utmanat personal ifrån Solgården i ett lite modifierat brandmannaprov. Vi från SD skickade Kim Hellström för att representera partiet. Övningarna började strax efter 16.00, efter att vi blivit utrustade med larmställ, med vad som kallas ”varvet”. Där fick vi börja med att koppla loss 5st slangkopplingar efter det så kom mer fysiskt krävande uppgifter som bära slangkorgar, släpa en 40kg docka i gräset, gå balansgång, bära slangkorgar i trappa, såga med en mycket slö såg, och sedan avslutas med att återställa dockan och slangkorgarnas placering. Kim presterade tredje bästa tid på övningen.

  Resterande delmoment bestod av att klättra på en stege, en sökövning (rökdykning) med förtejpad ansiktsmask och absolut noll sikt. Detta var för övrigt en parövning där Kim tillsammans med Angelie ifrån Moderaterna kammade hem full poäng. Bra samarbete mellan SD och M där…..
  Efter det var det en minnesövning där vi fick läsa ett antal instruktioner i en minut, och sedan utföra de uppgifter som instruerats utan att titta på dem igen. Sista övningen var det så kallade rullbandstestet där man med ca 24kg extra utrustning ska gå på ett rullband i 8 graders motlut i 6 minuter.

  Det var en tuff varm och jobbig kväll, men ack så rolig säger Kim. Det slutade med att politiken vann med god marginal ! Mycket bra kämpat av alla deltagare och vi vill rikta ett stort tack till räddningstjänsten som arrangerat det hela och vi från SD Svalöv tackar Kim för hans insats.

 • Första mötet med nya fullmäktigegruppen.

  Av andrej den 13 september, 2018
  0


  Under gårdagen höll de nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna sitt första möte efter valet där bland annat fullmäktigegruppen enhälligt gav Teddy Nilsson fortsatt förtroende som gruppledare för SD Svalöv under den kommande mandatperioden.

  Valets framgång skålades in med lätt mousserande varpå mötet avslutades med trevlig stämning på Tre Stjärnor i Kågeröd.

 • SD Kandidat 1 för kommunfullmäktige 2018

  Av andrej den 5 september, 2018
  0

  Plats 1: Teddy Nilsson

  Vem är du?

  Kommunens Oppositionsråd sedan 2014 och SD Svalövs gruppledare och kommunalrådskandidat 2018, 51 år gift och har 3 barn, varav ett fortfarande hemmaboende, kommunbo sedan 1974, och har arbetat både nationellt och internationellt inom bygg & anläggningssektorn i 30 år, även varit mycket aktiv inom det ideella föreningslivet.

  Vad brinner du för och gör politiskt?

  Mitt politiska huvudintresse och kompetens ligger främst inom samhällsbyggnad, infrastruktur, trygghet och ledning.

  Jag vill se ett ansvarsfullt underhåll av medborgarnas gemensamma tillgångar bl.a. den yttre skötseln av grönområden, kommunala vägar, gång och cykelvägar, detta för att slippa bygga på en kostsam underhållsskuld, som i sin tur ger oönskade samhällskonsekvenser. Jag motsätter mig också de statliga tvångsmetoderna, som tvingar kommunerna att hantera konsekvenserna av
  regeringens misslyckade migrations och integrationspolitik.

  Arbetar alltid för en sund, genomtänkt och hållbar kommuntillväxt.
  Välgrundad i vår kommunala ortsstruktur, historiska erfarenhet och vår dagssituation. Vilket vi möjliggör med bl.a. god infrastruktur, bra skolor, rikt föreningsliv, trygg personal och ett välmående näringsliv. Vi måste alltså bestämma oss för kommunens framtid.

  Vill vi fortsätta vara en levande och tillgänglig landsbygd, eller är visionen förortskommunen Svalöv med hög, tät och segregerande snabbproduktion?

  För mig är valet av vision enkelt, en rural kommun med god infrastruktur.

 • SD Kandidater 9 & 16 för kommunfullmäktige 2018

  Av andrej den 30 augusti, 2018
  0

  Plats 16: Conny Törnkrantz

  61 år och flyttade med sambo från Malmö till lugnet och stillheten i Röstånga 2016, vilket vi inte ångrat. Yrkeslivet har sedan åttiotalet varit som egenföretagare med både de svårigheter det kan innebära att vara sin egen men också förmånen av att få rå sig själv.

  Som egenföretagare ser man hur mycket som går till skatter och avgifter,
  Sverige är ett av de länder som har högst skattetryck i världen. Trots detta bortförklaras samhällsbrister med att resurserna inte räcker till och nya skatter måste påföras. Det är dags att se hur våra skattepengar verkligen används och fördelas.
  Alla Sveriges småföretagare och lantbrukare måste få bättre villkor och kunna utveckla sina företag och idéer. Våra pensionärer, måste kunna leva ett värdigt liv även efter yrkeslivet. Omtanken och omsorgen för våra äldre som blivit en bortglömd grupp. Även efter yrkeslivet finns ett liv som skall vara tryggt värdigt och innehållsrikt.
  Trygghet och säkerhet måste vara en rättighet för alla i vårt land, barn, kvinnor, äldre ska kunna känna trygghet och inte som nu oro och rädsla för att vistas utanför hemmets dörrar. Landsbygden är inte glesbygd utan Sveriges största resurs med dess skogs och lantbruk utan landsbygden stannar Sverige.

  Plats 9: Hans Lindström

  Jag bor i Tågarp sedan 30 år, är gift och har två utflugna barn. Både jag och min fru jobbar mycket inom idrottsföreningen i Tågarp. Civilt arbetar jag på Försäkringskassan där jag utreder bidragsbrott inom socialförsäkringen. Politiskt sitter jag för närvarande som vice ordförande i Svalövs socialnämnd.

  Jag engagerade mig politiskt för några år sedan när jag tydligt märkte att den stora invandringen till Sverige hade fått stora negativa konsekvenser för hela vårt samhälle. Vi har helt enkelt inte klarat av integrera så många nytillkomna utan detta har blivit en stor utmaning för våra politiska företrädare, där en begränsning av nytillkommande är första steget.
  Lokalt vill jag se att Svalövs kommun växer och att det flyttar hit fler yrkesarbetande familjer. Vi ska kunna erbjuda attraktiva och ett varierat utbud av bostäder och trygga skolor samt en trivsam miljö i hela kommunen.
  Själv jobbar jag gärna med sociala frågor samt skola och fritid.

 • SD Kandidater 5 & 6 för kommunfullmäktige 2018

  Av andrej den 30 augusti, 2018
  0

  Plats 5: Mikael Hellman

  Mitt namn är Mikael Hellman, och jag har bott utanför Tågarp i drygt 15 år. Jag kommer från Malmö och jobbar med el och automation.
  Jag blev medlem i SD 2014 för att jag länge varit intresserad av politik, och på senare tid också bekymrad över Sveriges utveckling.

  Jag har i första hand två intresseområden inom politiken; brott och straff, och miljöpolitik. Det är emellertid väldigt lite man kan påverka detta på kommunal nivå.

  Jag är allmänt orolig över den brottsliga utveckling som Sverige har.
  Jag är också orolig över att många av mina grannar har haft inbrott, när blir det min tur?
  Som fd. nämndeman i Lunds tingsrätt har jag erfarenhet av olika brottsmål. Jag tänker nämna två exempel;
  En utländsk återfallsförbrytare från EU får minimalt straff och ingen utvisning för bevisad stöld.
  En förskolelärare som blev fälld för ringa misshandel när hon tog ett barn i armen för att hindra honom från att slå sönder saker.
  Bland annat dessa exempel gör det till min uppfattning att det finns förbättringar att göra inom vårt rättsväsen.
  Miljöpolitik är också ett område som jag finner intressant. Naturligtvis måste vi värna om miljön, för vi kan inte äta guldtackor eller aktier, men det måste ske på ett klokt sätt.

  Plats 6: Rene Olsson

  Heltidsarbetande 54-åring, född och uppväxt i Landskrona, inflyttad till kommunen 1997, Kågerödsbo, gillar hälsa och träning, aktiv löpare.

  Resurser till skolan. Fler lärare. Höjda lärarlöner.

  Bättre underhåll i kommunen. Ogräsfria trottoarer, hela och fina vägar, välskötta rabatter.

  Satsa på utegym och motionsspår.

SD TV