Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna | Sida 3

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • Dyr historia för Svalövs kommun

  Av andrej den 17 juni, 2020
  0

  De rosa västarna ser ut att kunna kosta Svalövs kommun en miljon utifrån att fel information förmedlats.

  Det är vid en första kontroll konstaterat att det så kallade folkinitiativet för folkomröstning i Svalövs kommun, lyckats samlat ihop tillräckligt med röster för att få sin önskan om folkomröstning prövad.
  Därav måste materialet granskas mer ingående och alla förutsättningar runt detta fastställas.

  Vi Sverigedemokrater anser alltid att krav på folkomröstning ska prövas. Det är en av våra grundläggande principer och därav yrkade vår Kommunstyrelseordförande Teddy Nilsson igår den 16/6 på Kommunfullmäktige, att bolagspunkterna skall hanteras på ett kommande fullmäktige i stället vilket hela Svalövs kommunfullmäktige ställde sig bakom.

  Det finns flera delar som snarast måste beaktas i detta.
  Folkinitiativet har vid upprepade tillfällen uttalat önskan folkomröstning utifrån att vårt bolagsärende går för fort och det är för kort om tid, vilket de nu också bekräftat när de lämnade över sina namnlistor samt även angav som skäl till närvarande press och är den nu publicerade orsaken. På tal om tid, det har nu gått 33 dagar sedan ärendet startade.

  Likväl har folkinitiativet samlat in namn utifrån frågeställning JA/NEJ till bolagisering och i sina möten med medborgare kategoriskt pratat om privatisering. Till detta har aktiva vänsterblocks-politiker anslutit sig och förmedlat samma felaktiga bild. Vänsterblockets huvudmål har varit att stoppa oönskad politik, inte att ge medborgarna rätt bild. Vi blir nerringda av medborgare som nu noterat att de lyssnat på demagoger och inte sakliga informationsförmedlare. Detta utifrån att de fått en information från de rosa västarna och nu kan läsa att denna inte stämde i pressen, vilket övertygar oss om att en eller annan SD väljare säkerligen skrivit på utifrån denna desinformation.

  Men som det står i inledningen. Det kostar ca en miljon att folkomrösta och kommunen får stå för alla omkostnader.
  Detta för att man vill stoppa styrande politiker från att låta mer pengar stanna i kommunen och gå till skola, vård, omsorg och välfärd.

  Vi vill kommunen och dess invånare väl. Det ser inte nuvarande vänsterblock bestående av Socialdemokrater, Centerparti, Vänsterparti, Miljöparti och Feministiskt initiativ ut att vilja. De vill att mer av invånarnas pengar skall gå till Stockholm.

 • 7 juni 2020

  Av andrej den 8 juni, 2020
  0

  Då är snart åter en ny dag till ända.

  En dag som oppositionen kunde använt till att läsa in sig på det föreslagna koncernärendet , istället för att dupera våra röstberättigade kommuninvånare med felaktig information, iklädda rosa västar.

  Nu har det gått 23 dagar och fortfarande heter det att tiden är för knapp.

  I morgon kväll har det gått 24.

  Att en politisk ledning verkställer sina beslutade punkter utifrån en politisk majoritet, det är inte odemokratiskt, det är att demokratiskt styra.

  Att tillsammans med felaktig information använda folkomröstningsverktyget, är däremot demokratiförakt.

  Teddy Nilsson (SD)
  Kommunstyrelseordförande

 • Centerns önskan om stopp

  Av andrej den 6 juni, 2020
  0

 • SD Svalöv fokuserar alltid på Svalöv, så även i bolagsfrågor.

  Av andrej den 6 juni, 2020
  0  Många missförstånd har cirkulerat de senaste dagarna rörande den nya kommunala bolagsstyrningen. Missförstånden är inte bara rotade i okunskap men också en ovilja att läsa på det material som delgivits till samtliga berörda från politiska partier i kommunen.

  Bortsett från att vi just nu befinner oss mitt i en pandemi som varit påfrestande för kommunen och politiken, jobbar vi i Framgång för Svalöv, fortfarande intensivt med att fastställa de löften som utlovats.

  Att andra partier i Svalövs kommun anser det vara kort tid att läsa in sig i ärendet är däremot inget argument i sammanhanget. Även om det nu rör sig om 100 sidor är det i kommunal ordning inte alls är några konstigheter då det inte är ovanligt att ärenden innehåller mer underlag än så. Då kan man ändå tycka att partier med dussintals aktiva medlemmar borde ha förmågan att ta sig igenom och bearbeta ett sådant underlag- för om de faktiskt är så att de inte klarar av detta, hur skulle då de partier som nu klagar, någonsin vara befogade att styra Svalövs kommun med tanke på att den informationsmängd som de tilldelats bleknar i det dagliga kommunala arbetet.

  Faktum är, att ärendet inte rör sig om någon bolagisering. Det rör sig om en kommunal bolagsutveckling. Bolagiseringen som det skriks om, startade redan på 90-talet under ett Socialdemokratiskt styre men det är inte förrän nu 20+ år senare i dimman av all propaganda som sprids på så väl våra gator som på internet som oro växer.

  Svenska kommuner, även så Svalövs kommun står under de kommande åren under stora ekonomiska utmaningar tack vare den utveckling vi sett i Sverige sista tiden, något som kommer slå hårt mot en överväldigande majoritet av kommuner runt om i landet. Vi är väl medvetna om de utmaningar som nu ligger på horisonten och har lagt enormt mycket energi och arbete på att försöka lyfta Svalövs kommun i ett läge där andra riskerar att falla hårt.

  Förslaget om förändrad bolagsstyrning kommer innebära miljonbesparingar för Svalövs kommuns invånare. Den direkta effekten av en föreslagen förändrad bolagsstyrning är att vi har positiva förutsättningar när det kommer till hur bolagen exempelvis redovisar moms istället för att som Socialdemokraterna önskar, att skatta bort en fjärdedel av vinsten till staten. Istället för att skatta dessa pengar som kommunens invånare betalar, kan vi istället använda pengarna inom kommunen och för kommunens invånare.

  Detta är pengar som vi behöver för att kunna hålla låga hyror men likväl ge det ekonomiska stöd som kommer att behövas inom vård, skola, omsorg och övriga kommunala verksamheter. Att sälja ut denna verksamhet är ytterst ologiskt och skulle vara ett självmål utan dess like, precis som det är att aktivt välja att skatta bort vinsten som tidigare styrande partier gjort under alla dessa år.

  När SD Svalöv säger att det inte ska privatiseras, så vet våra kommun-vänner (och allt fler av våra meningsmotståndare) vid detta lag att vi är principfasta och att vi håller vad som lovas.

  Det ska inte glömmas bort, att redan efter 6 månader med vårt nya styre kommit på plats hade det åstadkommits mer än vad tidigare styren gjort under 4 år.

  Vilket inte nog kan upprepas, varit under ständigt motstånd av bittra förlorare.

  För SD Svalöv en ledande del av Framgång för Svalöv (SD) (M) (KD)

  Teddy Nilsson (SD)
  Kommunstyrelseordförande

SD TV