Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna | Sida 5

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • Näringslivsfrukost på Trolleholms slott

  Av andrej den 2 mars, 2020
  0

  Teddy Nilsson inledde kommunens näringslivsfrukost på Trolleholms slott.
  Nilsson tyckte det var fantastiskt trevligt att öppna denna sittning och se att över hundra företagare valt att avsätta sin dyrbara tid för att kunna delta på detta event.
  Frukostens kommuninfo gällde utbyggnadsområden, nya järnvägslinjen *Söderåsbanan och övrig infra planering.
  (Tyvärr kunde inte en bitter tidigare KSO skilja på näringslivsträff och politisk debatt och attackerade mycket respektlöst en oskyldig tjänsteman för historiskt fattade politiska beslut, där Nilsson tvingades bryta in och göra en tillrättavisning)

  Vi ser fram emot nästa frukost och hoppas se lika många då.

 • Möte med ledningen för Ring Knutstorp

  Av andrej den 22 februari, 2020
  0

  Under eftermiddagen den 19/2 träffade kommunstyrelse-ordförande Teddy Nilsson (SD) tillsammans med Svalövs kommunchef, kommunens oppositionsråd och ledningen för Ring Knutstorp, vår Landshövding Anneli Hulthén och Länstyrelsen på plats, på Knutstorp Ring för att prata om problematiken runt en långsam myndighetsutövning.

  Ring Knutstorp redovisade sina framtidsplaner tillsammans med en av sina innovatörer, kommunchefen lyfte kommunens utvecklingsplaner och roll som bildningsko mmun i samverkan med Ring Knutstorp.

  Teddy Nilsson berättade för Landshövding och Länstyrelse att konsekvensen med trög handläggning direkt begränsar den hållbarhet, inovation, miljövinst och teknikutveckling som borde ligga i myndighetens intresse att främja. Extrema ledtider genererar oönskade utbyten av handläggare, ny inläsning, en handläggning och beredning utifrån gamla och utdaterade invärden. Vilket i sin tur skapar en frustration som gör att investerare och innovatörer hinner söka sig vidare eller utomlands och en kommunal och nationell utveckling påverkas negativt.

  Mötesdeltagarna upplevde Landshövding och Länstyrelse väldigt inlyssnande och intresserade och hoppas informationen kan skapa ett samtal inom myndigheten rörande processtider.

  Teddy Nilsson hoppas att detta samtal ska kunna hjälpa den kommunala utvecklingen framåt.

 • Möte med intresseföreningen för Kågerödslund

  Av andrej den 22 februari, 2020
  0

  Kommunstyrelseordförande Teddy Nilsson (SD) träffade på förmiddagen den 19/2 intresseföreningen för Kågerödslund.

  På mötet diskuterades de förutsättningar och gällande regelverk som finns knutna till ett återuppbyggande av denna samlingsplats i norra delen av vår kommun.
  Det blev ett bra möte med utbyte av konkreta fakta helt utan politiska penslar och utfästelser, där fokus lades på att klargöra allas olika roller och möjligheter. Mötet gav en samsyn runt att nya ställningstaganden krävs för att komma vidare och dessa kommer att meddelas i närtid.

  (SD Svalöv ser ett levande Kågerödslund som självklart)

 • Kommunutredningens förslag löser inte välfärdsutmaningar

  Av andrej den 22 februari, 2020
  0

  Vi delar anaysen från SKR fullt ut, bättre att samverka än att slå samman. Vi förstår att (S) vill slå samman och skuldsanera sina egna, då det är att centralisera och ge konstgjord andning till den krympande socialdemokratin.

  Teddy Nilsson, Gruppledare SD Svalöv


  Källa: skr.se

SD TV