Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna | Sida 67

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • Energidag med inbjudna riksdagsmän i Eslöv

  Av Linda Lindberg den 26 augusti, 2012
  0
  Niclas Nilsson

  Niclas Nilsson. Foto: Hans-Olof Andersson

  Lördagen den 25 augusti arrangerade distrikt Syd en ”energidag” i Eslövs medborgarhus. Medlemmar kom från hela Skåne, och en del hade rest länge än så för att få lyssna och ställa frågor.

  Först ut var Anders Östlund, VD för Öresundskraft, ett kommunalt energibolag med verksamhet i Nordvästskåne. Han började med att berätta hur elmarknaden i norden fungerar: hur marknadspriset kan variera enormt, eftersom efterfrågan är väldigt svår att påverka. marknaden för energi är inte som för varor eller tjänster som vi kan ta en paus i att konsumera, ett sjukhus till exempel måste ha sin ström, oberoende av priset. Anders Östlund tog sedan upp att det knappt har byggts några nya anläggningar för elproduktion i Sverige de senaste 40 åren. Det investeras dock stort i underhåll av det som finns, men nya anläggningar kommer att behöva byggas. Anders Östlund såg solenergi producerad i länder längre söderut, och sedan levererad hit via kabel, som framtidens elproduktion på lång sikt.

  Anders Östlund. Foto: Hans-Olof Anderson

  Näste föredragshållare var Lars Isovaara från Skellefteå. Med sin ingenjörsbakgrund har Lars en djup förståelse för energifrågor. han gick igenom svensk energidebatt alltsedan oljekrisen 1973. Kärnkraftomröstningen 1980 är vi ju många som minns som en sällsynt het politisk potatis. Då blev det en majoritet för att avveckla kärnkraften, men hittills är det ju bara Barsebäck som stängts. Troligtivs kommer inte de reaktorer vi nu har att kunna användas länge än till 2030, sedan är de uttjänta. Lars poängterade att ska det byggas nya verk för att ersätta de gamla, måste det arbetet påbörjas omgående.

  Lars Isovaara. Foto: Hans-Olof Andersson

  Sedan var det dags för Josef Fransson, även han riksdagsman. Hans föredrag handlade om vindkraft, och han var mycket kritisk mot vindkraftens framtid:

  – Det går inte att ersätta kärnkraft med vindkraft. Det påstås att vindkraften ska kunna minska koldioxidutsläppen, men de nuvarande produktionssätten har knappt några koldioxidutsläpp alls!

  Josef Fransson visade på hur vindkraften är massivt subventionerad. Han var särskilt upprörd över de politiker som säger att svenska vindkraft ska hjälpa till att minska tysk kolkraft. Då måste vi som skattebetalare i Sverige betala energin för tyskarna.

  Siste talare var Niclas Nilsson (bilden överst) Niclas är politiker i Kristianstads kommun och i Region Skåne. Han är expert på fordon, och höll ett mycket informativt föredrag om framtids drivmedel. Oljan blir på grund av minskad tillgång allt dyrare, och har allvarliga miljökonsekvenser. Niclas Nilsson gjorde klart att vårt samhälle nu måste prova sig fram med en lång rad andra drivmedel, som till exempel biogas, etanol, metanol, vätgas, och elektricitet. De lösningar som slår igenom kan bli kombinationer av dessa, till exempel så kallade hybridbilar. han poängterade att det inte råder någon brist på förnyelsebar energi på jorden, utmaningen är att omvandla tillräckliga mängder solenergi till bränslen, och så förstås de rent tekniska utmaningarna med sådant som bättre batterier för elbilar.

  Josef Fransson. Foto: Hans-Olof Andersson

  Lars Isovaara. Foto: Hans-Olof Andersson

  Dessa aktiva från SD Helsingborg var några av de som kom för att lyssna. Foto: Hans-Olof Andersson

   

 • SD agerar mot planerna på nytt asylboende i Skåne

  Av Linda Lindberg den 17 juni, 2012
  0

  Ingrid Ekström har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige där hon vill ha svar av kommunstyrelsen ordförande kring planerna på ett nytt asylboende utanför Röstånga. Sverigedemokraternas förhoppning är att de boende i Röstånga ska ges möjlighet att ge sin syn på saken.

   

  http://www.skanskan.se/article/20120617/SVALOVLANDSKRONA/706179997/1024/-/sd-begar-svar-om-asylboende

 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande

  Av Linda Lindberg den 14 juni, 2012
  0
  0
  Idag lämnades följande fråga in till kommunens fullmäktige:
  2012-06-14
  .
  Fråga till kommunstyrelsens ordförande
  Under den senaste tiden har vi i tidningar kunnat läsa om det nya asylboendet som planeras i Röstånga. Plötsligt ska 170 asylsökande flytta in i ett boende utanför orten och ingen, varken kommunens styrande eller invånarna, har tillfrågats.
  För en liten ort som Röstånga har ett sådant här beslut en stor påverkan.
   
  Fullmäktige, som ska vara kommunens högsta beslutande organ, har i den här frågan inget att säga till om. Den kommunala självbestämmanderätten har satts på undantag.
   
  Demokrati är viktigt och ur ett demokratiskt perspektiv bör de som bor i Röstånga och i Svalövs kommun ha möjlighet att påverka beslutet, att placera 170 asylsökande i kommunen.
   
  Vi har ett avtal om att ta emot 30 flyktingar/år.
  Förutom ovanstående avtal, har vi ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Teckomatorp.
  Då Teckomatorps-hemmet öppnades, blev kommunen ställd inför fullbordat faktum: ett privat företag hyrde lokalerna och de ensamkommande barnen placerades i Svalövs kommun.
  Det blev kommunens sak att ordna med gode män och med skolundervisning.
   
  Nu har, återigen, ett företag beslutat att placera 170 asylsökande i kommunen.
  Detta ska ske i en ort med drygt 800 invånare.
  Röstånga är kommunens mest besökta turistort och, på så vis, det som mest förknippas med Svalövs kommun.
   
   
   
  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
   
  Vore det inte rimligt att invånarna i Röstånga tillfrågas, innan förläggningen öppnas ?
  Vilka kontakter har funnits mellan det privat företaget och kommunen?
  Är förläggningen tillfällig eller kommer den att bli permanent?
  ________________
  Ingrid Ekström (SD)

SD TV