SD Kandidat 1 för kommunfullmäktige 2018 | Sverigedemokraterna i Svalöv

SD Kandidat 1 för kommunfullmäktige 2018

Plats 1: Teddy Nilsson

Vem är du?

Kommunens Oppositionsråd sedan 2014 och SD Svalövs gruppledare och kommunalrådskandidat 2018, 51 år gift och har 3 barn, varav ett fortfarande hemmaboende, kommunbo sedan 1974, och har arbetat både nationellt och internationellt inom bygg & anläggningssektorn i 30 år, även varit mycket aktiv inom det ideella föreningslivet.

Vad brinner du för och gör politiskt?

Mitt politiska huvudintresse och kompetens ligger främst inom samhällsbyggnad, infrastruktur, trygghet och ledning.

Jag vill se ett ansvarsfullt underhåll av medborgarnas gemensamma tillgångar bl.a. den yttre skötseln av grönområden, kommunala vägar, gång och cykelvägar, detta för att slippa bygga på en kostsam underhållsskuld, som i sin tur ger oönskade samhällskonsekvenser. Jag motsätter mig också de statliga tvångsmetoderna, som tvingar kommunerna att hantera konsekvenserna av
regeringens misslyckade migrations och integrationspolitik.

Arbetar alltid för en sund, genomtänkt och hållbar kommuntillväxt.
Välgrundad i vår kommunala ortsstruktur, historiska erfarenhet och vår dagssituation. Vilket vi möjliggör med bl.a. god infrastruktur, bra skolor, rikt föreningsliv, trygg personal och ett välmående näringsliv. Vi måste alltså bestämma oss för kommunens framtid.

Vill vi fortsätta vara en levande och tillgänglig landsbygd, eller är visionen förortskommunen Svalöv med hög, tät och segregerande snabbproduktion?

För mig är valet av vision enkelt, en rural kommun med god infrastruktur.