Vår Politik | Sverigedemokraterna i Svalöv

Vår Politik

Vår politik i Svalöv

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Valsedel fastställd för SD Svalöv

  Några av våra kandidater samlade i kommunhuset

  Några av våra kandidater samlade i kommunhuset

  Nu är SD Svalövs valsedel fastställd för kommunalvalet 9 sept 2018. Det är en 27 personer stark lista bestående av 8 kvinnor och 19 män. De 10 översta på listan är

  1. Teddy Nilsson
  2. Ingrid Ekström
  3. Kim Hellström
  4. Wioletta Kopanska Larsson
  5. Mikael Hellman
  6. René Olsson
  7. Bo Persson
  8. Bengt Jönsson
  9. Hans Lindström
  10. Mats Hannander

  Mer info
 • Årsmöte 2018

  Årsmöte 2018 SD Svalöv

  SD Svalöv har idag lagt år 2017 till handlingarna och fortsätter med ny energi på valåret 2018. Det välbesökta årsmötet leddes med trygga klubbslag av mötesordförande Fredrik Ottesen från SD Eslöv, och noterades med säker hand av Linda Lindberg numera från SD Helsingborg. Valberedningens olika förslag visade sig vara välförankrade och röstades samtliga igenom enhälligt.

  Teddy Nilsson omvaldes till ordförande för sjätte gången. Kim Hellström avancerar och blir vice ordförande och kassör. Ingrid Ekström blir 2:e vice ordförande och övertar också sekreteraruppdraget  i partiföreningen. Övriga valda till styrelseuppdrag är; Andrej Nilsson, Rene Olsson, Fredrik Ros, Jenny Ulvin, Bo Persson och Mats Hannander. Vi gratulerar dem alla och önskar dem lycka till med sitt arbete under 2018.

  Mötet avslutades med att tacka Fredrik Ottesen och Linda Lindberg för sina insatser. Linda avtackades även för sina föreningsinsatser under 2013- 2017 i  SD Svalöv, detta med blommor och gåva. Därefter intogs en gemensam smörgåstårtsbuffe med kaffe.

   

  Mer info
 • Viktigt meddelande!!

  PRESSMEDDELANDE!!

  Vi sverigedemokrater vill göra ett klarläggande i fråga om våra ställningstaganden och val. Rörande den politiska minoritetens ageranden ifråga om KC Stefan Larssons tjänsteutövande, Paul Ekelunds anställningsförfaranden och den eskalerande chefslönestegring, som minoriteten skapat.

  Vår uppfattning är att den socialdemokratiska arbetarkommunen har allvarliga organisationsstrukturella problem. Händelseförloppet har oavsett fullmäktiges ordförande Karl Erik Kruses (S), ordföranden Anders Svärds (S) m.fl. digitala och mediala uttalanden startats med ett socialdemokratiskt arbetakommunsmandat och i kollaboratörssamförstånd med deras politiska kommunalrådspartners Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L).

  Vi sverigedemokrater är övertygade om att KC Stefan Larsson inte har haft anledning att ifrågasätta att uppdraget han tilldelades av KSO Birgitta Jönsson (S) skulle vara utan minoritetens fulla stöd. Möjligen skulle Larsson med lite längre anställningstid i Svalövs kommun kunnat förutse delar av detta händelseförlopp. Däremot anser vi att Paul Ekelund som fd HR-chef borde kunnat förutse exakt vad lönefrågorna skulle trigga igång inom vår kommunala förvaltning. Eftersom han personligen hanterat tidigare konsekvenser av lönestegring och löneglidning i Svalövs kommun.

  Oavsett händelser och handlingar är det mycket oroande att (S) nu visar sig helt sakna omdöme i fråga om att hantera anställd personal när de blandar politik och arbetsmiljö. Detta visar på stor okunnighet inom det kommunala arbetsgivaransvaret i dessa frågor.

  I ärendena rörande KC Stefan Larssons delegationsrätt och utövande, så röstade vi sverigedemokrater för att detta skall djupgranskas av en extern part utan tidigare samröre med vår förvaltning. Vi röstade för att ärendet om kommunchefens beslutanderätt skulle återremitteras då yrkandet från (C) visade både i text och uttalanden på stor okunskap om möjliga konsekvenser om KC skulle anse sig oförmögen efter beslutet att utföra sitt arbetsmiljöansvar och lämna tillbaks detta förordnande till kommunstyrelsen.

  Vi sverigedemokrater vill med detta PM tydligt meddela att vi anser (S) rejält ha skadat vår kommuns anseende som arbetsgivare och är skyldiga berörda en stor ursäkt. Vi anser att det funnits stora förvaltningsbrister långt innan KC Stefan Larssons tillträde i kommunen, då minoriteten tvingar fram denna expresshantering i samtliga händelser. Vi anser att en personalchef med mer än 10 år inom vår förvaltning borde kunnat förutse vilken situation man skulle hamna i med självskapad löneglidning. Vi anser att  (S, M, L) alla helt ogenerat använder Birgitta Jönsson som en spelbricka för egen vinning, nu när det knakar i kollaboratörsbordet och att även (Fi) likt (C) i ärendet visade på stor okunskap i konsekvensanalys.

  Att nu också (V) likt andra helt utan faktakunskap startat ett tjänstemannadrev i sociala medier är även detta beklämmande.

  Beakta att alla dessa partier pratar stort om allas lika värde i andra sammanhang. Men nu när partipiskor, känslor och Jante knackar på dörren, så gäller visst inte värdet riktigt alla ändå.

  Svalöv behöver politik för alla sina anställda.

  Svalöv behöver SD!

  Ordf, Teddy Nilsson (SD)

  Oppositionsråd Svalövs kommun

  Mer info
 • Söderåsens miljöförbund

  Av tidningarna opublicerad insändare.

  Ett tilltufsat miljöförbund behöver skapa nytt förtroende.

  Vi har ett tilltufsat miljöförbund som onekligen behöver lägga mycket kraft på att återskapa sitt förtroende hos våra företagare och övriga medborgare. Söderåsens miljöförbund har dragits med en dysfunktionell direktion, vilket fjolårets revision tydligt påpekade. En direktion som omöjligt har haft den tillsyn som företagare och medborgare borde kunna kräva. Förutom detta har interna problem och arbetssituationer gjort tillsynsdelen undermålig. En utköpt chef kostade 1/7 av årsomsättningen 2016, där ansvariga politiker och kommuner vägrade att göra en rättslig prövning av hanteringen. Vi sverigedemokrater anser att förbund behövs! Om detta råder inga tvivel, då detta åtagande idag har blivit på tok för stort för en liten kommun att hantera internt. Detta beroende på allt från kompetensförsörjning till tillsynskvoter. Då behöver en kommun också vara på tå och tillse att det förbund man tillhör också utför sitt ålagda uppdrag genom att utföra bästa möjliga myndighetsutövning. Alla typer av verksamheter utsätts till och från av effektiviserings- eller besparingskrav, vilket idag verkar vara helt ogörligt när det gäller vår miljökontrollerande verksamhet. En verksamhet som helt saknar förmåga och vilja att tillfälligt springa fortare för sitt varumärkes skull. Vi står nu inför ett taxehöjningsförslag, som vi sverigedemokrater valt att ställa oss bakom, för att inte politiken ska kunna utmålas som orsaken till att en nyorganiserad verksamhet med ny chef och nya medarbetare inte ges möjligheten att modifieras till en finjusterad, effektiv och förtroendeingivande verksamhet som jobbar med och för sina klienter och inte emot. Vi kräver då också att denna verksamhet utvecklas och effektiviseras i en takt som förhindrar ytterliggare taxepåslag för våra klienter kommande 3-års period. Vi vill se en pragmatisk och positiv verksamhet som företagare och invånare känner förtroende för och vänder sig till.

  Att vi ser behovet av förbund, innebär inte att det är just Söderåsens miljöförbund.
  Teddy Nilsson (SD)
  Oppositionsråd Svalövs kommun
  Mer info
 • Kyrkoval 2017

  Kampanjsöndag 1

  Dagens aktiviteter kan summeras med ett enda ord, success!!

  Fem entusiastiska kyrkovalskandidater mötte upp på den kommunala parkeringen i ett regnigt Röstånga 10:00. En och en halv timme, flera tack och glada tillrop senare var tätortens samtliga hushåll berikade med våran fina kyrkovalsfolder. Efter denna positiva början på dagen gjordes en återsamling i partilokalen för en välförtjänt kaffestund. Med förnyade krafter tog nu gruppen sig an större delen av Kågeröds tätort. Även här möttes vi av många glada tillrop och lyckönskningar inför de nalkande valen. Strax innan 15:00 avbröts uteverksamheten för att övergå till  den utlysta rekryteringsträffen 15:00 i partilokalen. När samlingen 17:00 bröt för dagen kan två nytecknade kandidater summeras till verksamheten och nöjda deltagare styrde färden hemmåt. Stort tack!! till alla som deltog idag.

  Mer info

 

SD-Motion motionsredovisning

SD-Motion skolavslutning

Motion uppsägning avtal migrationsverket

Motion-Avtalspolicy-Migrationsverket

Kostnadsutredning Migration

Motion Trafik